KLASYFIKACJA TRI KIDS GRUPY CIECH

KLASYFIKACJA TRI KIDS GRUPY CIECH

 1. Organizatorem cyklu Ciech Tri Kids 2021 jest Klub Sportowy Tri Tour ( PHO3NIX KIDS)
 1. W skład cyklu wchodzą imprezy:
  1. JBL Triathlon Sieraków 3-4-5.09.2021
  2. Marbruk Triathlon Charzykowy 12-13.06.2021
  3. JBL Super League Triathlon Poznań 3-4.07.2021
  4. Triathlon Szczecin 18.07.2021
 1. Celem klasyfikacji cyklu Ciech Tri Kids 2021 (PHO3NIX KIDS ) jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek spośród uczestników imprez cyklu.
 2. Warunkiem klasyfikacji w cyklu Ciech Tri Kids 2021 (PHO3NIX KIDS ) jest uczestnictwo w minimum 3 imprezach wchodzących w skład cyklu.
 3. W ramach Ciech Tri Kids 2021 (PHO3NIX KIDS ) prowadzona jest klasyfikacja dla każdego rocznika z osobna w zakresie 2008-2017 z podziałem na chłopców i dziewczynki.
 4. Do klasyfikacji ostatecznej danego rocznika wliczane są punkty uzyskane na 3 imprezach, w których uczestnik brał udział. W przypadku udziału uczestnika w większej liczbie imprez, do klasyfikacji brane pod uwagę są imprezy, w których uczestnik uzyskał najwyższą liczbę punktów
 5. Organizator cyklu nie przewiduje nagród finansowych w żadnej z klasyfikacji.
 6. Liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej imprezie uzależniona jest od liczby osób które ukończą dany dystans w danym roczniku. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje maksymalną możliwą liczbę punktów, wynoszącą liczbę osób które ukończyły dany start w tym roczniku, bez podziału na płeć. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje maksymalną liczbę punktów umniejszoną o 1, aż do ostatniego zawodnika otrzymującego za dany start 1 punkt do klasyfikacji.
 7. Klasyfikacja w cyklu w ramach klasyfikacji wymienionych w pkt 10 aktualizowana jest na bieżąco po każdej imprezie i publikowana w systemie rejestracji na imprezy cyklu prowadzonym przez firmę STS-Timing.
 1. W ramach Ciech Tri Kids 2021 (PHO3NIX KIDS ) prowadzona jest klasyfikacja:
 2. Osobne kategorie wiekowe dla dziewczynek i chłopców dla roczników: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu publikacji klasyfikacji w szczególnych przypadkach.
 2. Ostateczna klasyfikacja cyklu zostanie podana po ostatniej imprezie cyklu.

IMPREZA KLASYFIKACJA

JBL Triathlon Sieraków

         4-6 lat – PHO3NIX KIDS Bieg

         7-8 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. A

         9-10 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. B

         11-13 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. C

MARBRUK Triathlon Charzykowy

4-6 lat – PHO3NIX KIDS Bieg

         7-8 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. A

         9-10 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. B

         11-13 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. C

JBL Super League Poznań

4-6 lat – PHO3NIX KIDS Bieg

         7-8 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. A

         9-10 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. B

         11-13 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. C

Triathlon Szczecin

4-6 lat – PHO3NIX KIDS Bieg

         7-8 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. A

         9-10 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. B

         11-13 lat – PHO3NIX KIDS Duathlon kat. C

Nagrodzenie osób nominowanych w klasyfikacji cyklu odbędzie się po ostatniej imprezie cyklu.

 1. Podczas zakończenia cyklu nagradzane są wyłącznie osoby w ramach wszystkich klasyfikacji.
  Statuetki i nagrody można odebrać tylko podczas ceremonii wręczenia nagród przez osobę nagradzaną.
 2. Każda z imprez wchodzących w skład cyklu posiada swój odrębny, szczegółowy regulamin, który obowiązuje startujących w niej zawodników.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach poszczególnych imprez, o których mowa w pkt.2, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizatorzy wszystkich imprez wchodzących w skład cyklu zastrzegają sobie prawo do skrócenia i zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania poszczególnych zawodów bez ponoszenia odpowiedzialności z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalającym na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorom przeprowadzenie zawodów.
 5. Uwagi dotyczące klasyfikacji cyklu należy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail pod adresem zapisy@tritour.com.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od daty aktualizacji klasyfikacji cyklu po każdych zawodach, z dokładnym opisem przyczyn odwołania. W późniejszym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Nie dotyczy to klasyfikacji końcowej po ostatniej imprezie cyklu.
 6. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 7. W kwestiach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłaj mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).